Fra onsdag 15. mai kl. 21:00 til torsdag 16. mai kl. 06:00 skal det utføres større vedlikehold på ledningsnettet.

Dette vil påvirke vannforsyningen for store deler av Setermoen sentrum.

Det vil spesielt for boliger i høyereliggende strøk være ujevnt og redusert trykk. Ved høyt forbruk på nettet kan det for noen boliger bli bortfall av vann i korte perioder. Dette arbeidet er helt nødvendig og sikrer sikker og god vannforsyning.

For de som mangler vann i denne perioden, kan dere hente vann med egne dunker på brannstasjonen fram til kl. 23:45 onsdag 15. mai. 

Kommunen har sendt ut tale- og SMS-varsel til de som kan bli påvirket av dette arbeidet.

Bardu kommune beklager ulempene dette medfører.