Krav til kampanjen er å svømme 10 000 m for voksne og 5 000 meter for barn.  I Barduhallen har 52 personer deltatt.  Det er svømt 368 650 meter til sammen.  Dette er kjempebra.

Jutta Maurer er trukket ut blant voksne for å bli med videre i trekning om tur til Malta.

Håvard A.B. Boug er trukket ut blant barna for å bli med videre i trekning om tur til dyrepaken i Kristiansand. 

 

Generelt god deltakelse premieres med en ekstra overraskelse til flere lokale vinnere.  Følgende får premie ved neste svømmehall besøk:

Jutta Maurer, Håvard A.B. Boug, Nina Irgens, Øyvind Kristiansen og Hallstein Forseth.

Takk til alle som har deltatt.  Jutta og Håvard ønskes lykke til i neste trekning.

Hilsen Bardu kommune, Barduhallen ved badevaktene.