Kontrakt idrettsbygg_red
Skogen ryddes og kontrakten er signert: Fra venstre adm. dir. Asbjørn Bendiktsen, Bendiktsen & Aasen AS, prosjektsjef Geir-Tony Andreassen og senior prosjektleder Torfinn Nilssen, begge fra Forsvarsbygg Utvikling Nord. Foto: Terje Bartholsen.

Kontrakten har en verdi på om lag 29 millioner kroner og idrettsbygget skal stå ferdig sommeren 2007.

Entreprenørfirmaet fra Salangen har allerede satt i gang med å rydde tomta for skog før grunnarbeidene tar til for alvor.

 

- Vi ønsker Bendiktsen & Aasen AS velkommen tilbake som leverandør av et viktig bygg for Forsvaret. Vi ønsker lykke til med kontrakten som de vant i skarp konkurranse med andre entreprenører, sa prosjektsjef Geir-Tony Andreassen da han underskrev kontrakten på vegne av Forsvarsbygg.

- Vi er glad for oppdraget. Forsvarsoppdrag har alltid vært en viktig del av virksomheten, men det siste året har vi hatt lite av det. Kontrakten på idrettsbygget passet derfor svært godt for oss, sa adm. dir. i Bendiktsen & Aasen, Asbjørn Bendiktsen.

- En god del av arbeidet vil bli utført av underleverandører. Det vil bli lokale firmaer også på disse kontraktene, opplyste Bendiktsen.

 

Idrettsbygget har vært planlagt i mange år, og er et etterlengtet bygg for å gi soldatene på Setermoen gode treningsforhold både sommer og vinter. Det vil inneholde både en hall tilsvarende en standard håndballbane samt et stort areal for styrketrening. Bygget blir plassert nord for mannskapsforlegningene i den tidligere kavalerileiren, i tråd med helhetsplanen for Setermoen.