Steilia Alpinsenter/ Bardu alpinklubb tilbyr følgende til rette målgruppe: 

  • alpinski til barn 
  • noen få snowboard
  • årskort/ heiskort

Tilbudet gjelder for barn under 18 år med èn forelder/ ledsager. Dette utstyret lånes i skiutleia i Steilia og leveres inn samme dag etter bruk. I tillegg får man gratis heiskort. Steilia Alpinsenter kommer til å gjøre det slik at dere får et årskort utstedt slik at dere har det hele sesongen. Dette årskortet vil ha teksten "gratis utleie" på seg slik at når man har fått dette kortet kan man dra i bakken når som helst og låne utstyr uten å måtte snakke med noen på forhånd. 

Vi har en kontaktperson som er Siw Elvenes (957 48 387). Hun kan kontaktes for å gjøre avtale om hvordan å benytte seg av tilbudet. 

 

Målgruppen

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge