Bardu kommune ved enhet næring inviterer næringsaktører, lag, foreninger og allmennheten til et åpent møte om sidearrangement til Reistadløpet 2018.  Møtet avholdes i kommunestyresalen torsdag 7. desember kl 18.

Reistadløpet ble i 2017 en del av verdenscupen i langløp – Visma Ski Classics. I 2017 ble det iverksatt en rekke tiltak ifm med Reistadløpet.

Hvordan kan næringslivet, lag og foreninger fortsette det gode arbeidet i 2018?

Bardu kommune v/næring vil være koordinerende enhet for sidearrangementer til Reistadløpet 2018. Vi ønsker innspill, tilbakemeldinger, idéer og ønsker til sidearrangement i 2018.

Hva kan gjøres for å skape liv og røre rundt Reistadløpet i Bardu? Hvordan kan vi få enda bedre arrangement enn i 2017?

Møt opp torsdag 7. desember kl 18 i kommunestyresalen!

Vi ber også om at dere videresender denne invitasjonen til andre aktuelle aktører/personer/bedrifter/foreninger/utvalg.