Det er lagt opp til et bredt og variert program for dagen – også aktivitetsmessig – der vi setter fokus på fysisk aktivitet og dets positive effekt på folkehelsa.
Det blir aktiviteter så vel ute som inne, der både unge og eldre kan være med etter eget godt befinnende (se vedlegg på program for dagen).

Dagen avsluttes med et miniseminar med temaet ”Fysisk aktivitet og helse”, og her vil professor ved Norges Idrettshøgskole Gunnar Breivik holde foredrag om temaet etter at leder av Troms Idrettskrets, Roald Linaker, har åpnet seminaret.
Etter innlegg fra balsfjordordfører Gunda Johansen, Geir Dreyer fra Målselv, LHLs lokallagsleder i Bardu Terje Nilsen og direktør Jon Henrik Wien ved Viken senter, blir det åpen paneldebatt.