Henvendelser vedrørende byggesaker kan gjøres på mandager, torsdager og fredager
Det anmodes om bestilling av time for veiledning om byggesak. Dette kan gjøres direkte til saksbehandler på tlf : 941 70 480 mellom kl 09-15 mandag, torsdag og fredag. 

Tirsdager og onsdager jobber byggesaksbehandler på andre fagområder. 
Har dere planer om å bygge i sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.