Seterveien barnehage er en kommunal 4-avdelingsbarnehage som ble åpnet i 1993. Barnehagen ligger sentralt i kommunesenteret Setermoen.

Avdeling Granskauen

18 plasser 3 – 6 år

Avdeling Furustua

18 plasser 3 – 6 år

Avdeling Dvergbjørka

9 plasser 0 – 3 år

Avdeling Kongla

12 plasser 0 – 3 år

Barnehagen er åpen hverdager fra kl. 7 til 16.15, med unntak av romjul, onsdag før påske og seks kurs- og planleggingsdager. I 2020-2021 har vi kurs- og planleggingsdager 13/8, 14/8, 16/11, 5/2 og 21/6. I tillegg kommer en kursdag som fastsettes senere i høst.

Tre uker i juli/ august er vi med på et felles sommertilbud for alle barnehagene i kommunen. Det rulleres mellom barnehagene hvor dette tilbudet blir gitt.

I Seterveien har vi en kjernetid mellom kl. 8.45 og 14.30. Dette er den tiden barnehagen er fullt bemannet.

Barnehagen har nærhet til fine turområder med skog og vann, og i skogen ovenfor barnehagen disponerer vi en grillkåte som brukes jevnlig når vi er på tur.

Vi deltar i to nasjonale satsinger; realfag og inkluderende barnehage- og skolemiljø.

 

Årsplan 2020-21

Tillegg til Seterveien barnehages årplan for 2020

Aktivitetsplan 2020-2021