Politikerne i OMS-utvalget ønsker tilbakemelding fra elevene om hvordan de ønsker å feire 17. mai.  Frist 1. oktober

 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikerne i OMS-utvalget ønsker også at alle lag og foreninger i Bardu skal få være med å gi innspill til feiringen av 17. mai i Bardu. Frist 1. oktober.

 17.mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS-utvalget ønsker innspill om program, togrute, høytidsarrangement, plassering av hovedarrangement, hvem som skal arrangere, nye ideer og tanker m.m.

 

 

 170506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poltikerne i OMS-utvalget vil behandle saken i OMS-utvalgets møte 12. oktober.

Bardu kommune, avd.kultur