Barnehagens åpningstid er mandag til fredag kl: 0715 – 1615.

Nedre Bardu barnehage er en 1 avdelings barnehage. Vi har 5 barn under 3 år og 8 barn over 3 år. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og livslang læring.

Barnehagene i Bardu følger Barnehageloven, Rammeplan for barnehagene, og lokale vedtekter for barnehagene i Bardu kommune.

Barnehagen har følgende planleggingsdager barnehageåret 2017/2018: 18.08, 19.09, 21.11, 02.01, 03.01 og 11.05. Disse dagene er barnehagen stengt. 

oooOOOooo