Barnehagens åpningstid er mandag til fredag, kl.0715-1615.

Fageråsen barnehage er en 3 avdelings barnehage. Vi har avdelingene Veslefrikk med 9 plasser til barn under 3 år, avdeling Askeladden med 18 plasser til barn over 3 år, og avdeling Tyrihans med 18 plasser til barn over 3 år. Fageråsen barnehage er barnehagen med naturlig uteområde, og nærhet til naturens mangfold (skog og flott turterreng, skistadion, akeanlegg m.m).

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og livslang læring.

I Fageråsen barnehage mener vi at barn utvikler seg i samspill med andre barn og voksne, i nær tilknytning til naturen. Barnets anstrengelser og egen aktivitet i møtet med omverdenen har stor betydning. Dette betyr at vi må søke å ta vare på de behov barna faktisk har og gi dem mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted. I barnehagen skal barn få støtte og hjelp til å utvikle seg til den beste versjonen av seg selv!

Våren 2016 ble Bardu kommune plukket ut til å være en av landets 27 språkkommuner, et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Det betyr at både barnehagene og skolene i kommunen vår vil ha arbeid med språk som et særskilt satsingsområde framover, både hva angår kompetanseheving i personalgruppa og arbeidet inn i barnegruppa.

Barnehagene i Bardu følger Barnehageloven, Rammeplanen for barnehagene, og lokale vedtekter for barnehagene i Bardu kommune. Vedtektene finner dere under «Informasjon om barnehagetilbudet» til barnehagen i Bardu, på hjemmesiden.

Barnehagen har følgende planleggingsdager barnehageåret 2017/2018:
18.8, 19.9, 21.11, 2.1, 11.5 og 18.5. Disse dagene er barnehagen stengt.

Velkommen til Fageråsen barnehage!

oooOOOooo