Begrensninger møterom i Kommunehuset

Her er antallsoversikten per møterom:

Formannskapssalen                                       – 10 pers.

Molund                                                            – 5 pers.

Møterom 1                                                       – 5 pers.

Lille møtesal                                                    – 12 pers.

Kommunestyresalen                                        – 25 pers.

Møterommene på veksthuset                          – 10 pers. pr. rom