www.bardu.kommune.no

fosterforeldre 250px

Tusen takk til alle fosterforeldre i Nord-Norge

I uke 45 hedres fosterforeldre over hele landet. En god oppvekst varer livet ut og i generasjoner. Fosterforeldres gjør en forskjell i barns liv!

Visste du at?

  • 53 200 mottok i 2012 et tiltak av barnevernet
  • 4,5 prosent av barn mellom 0-18 år får hjelp av barnevernet og ca. 1 prosent bor i et fosterhjem
  • 1227 barn bor i et fosterhjem i Nord-Norge.
  • 7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem
  • Det er i dag 57 barn og unge som venter på et fosterhjem i Nord-Norge
  • Forskning viser at fosterbarns problemer avtar etter plassering i fosterhjem (NOVA)
  • Barn som har bodd i fosterhjem klarer seg bedre på skolen og en høyere andel oppnår en positiv voksenkarriere enn øvrige barnevernsbarn (Barnevern i Norge)
  • 90 % av fosterforeldre i Nord-Norge sier at gleden ved å se positive endringer ved barnet er avgjørende for å bli fosterhjem. 

For mer informasjon se www.fosterhjem.no. Vi ønsker også å få flere venner på sosiale medier, så gå gjerne inn på https://www.facebook.com/#!/FosterhjemNordNorgeå trykk lik, gi en kommentar eller del.

Publisert | Oppdatert 04. november 2014