Forsvarets historie fra Narvik 1940 til den kalde krigen. Utstillingerom den norske skytterlagshistorien og vinterkrigen. Unik samling av militærkjøretøy. 

 

Se mer informasjon på www.mtmu.no