203 barnehager fikk toppkarakterene 4,9 eller 5,0 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Barnehagene i Bardu har et snitt for alle på 4,5. Øvre Bardu barnehage ligger helt i toppen med 4,9! Vi gratulerer!

Den  vedlagte tabellen angir hva foreldre har svart på spørsmålet om hvor fornøyde de totalt sett er med barnehagene i Bardu. Det har vært med totalt 2624 barnehager over hele landet i undersøkelsen.