Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger, hytter og bedrifter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 28-2018.

Dette gjelder i første omgang for strekningen fra Målselv grense til Høyden Bru. De øvrige abonnentene vil bli tømt etter dette.

Spørsmål/endring kan rettes til Ann Elise Engmo med tlfnr. 90505789- e-post: ann-elise.engmo@bardu.kommune.no.

Abonnentene må klargjøre og tydelig merke tanken med et godt synlig skilt på stake, hvor gnr./bnr. skal være påført.