www.bardu.kommune.no

Tilskuddsordning til tiltak i Altevassområdet

I forbindelse med prosjektering og bygging av ny GSM mobilsender på Girona ved Altevatn, så har en rekke aktører bidratt på finansieringssiden i prosjektet. Dette gjelder Statskog SF, Statkraft Energi AS, Troms Kraft AS, Troms Fylkeskommune, Altevatn Hytte og Båteierforening og Bardu Motorferdselsforening.

Regnskapet etter byggingen av mobilsenderen viser et overskudd på 245.616. Bardu Kommune har bedt alle støttegiverne om mulighet til å anvende overskuddet som en tilskuddsordning etter foreslåtte retningslinjer. Alle støttegivere har bifalt å anvende overskuddet som tilskuddsordning etter søknad.

Bardu kommune utlyser derfor en tilskuddsordning på kr 245.616,- via den elektroniske søkeportalen regionalforvaltning. Formålet med ordningen er å støtte allmennyttige infrastrukturtiltak til breiest mulig brukergrupper i området. Samarbeidsprosjekter vil bli prioritert.

Retningslinjer, prosedyre og kriterier for utvelgelse av søknader sammen med kriterier som vurderes i søknadene finner du ved å benytte elektronisk søkeportal på websiden www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist 1.12.2015. Alle innkommende søknader vil bli saksbehandlet av enhet næring og lagt frem for politisk behandling og vedtak i første formannskapsmøte i 2016.

Nærmere opplysninger om ordningen kan rettes til avdeling næring på telefon 90036666 eller 91334586, alternativt på e-post til oddvar.bjornsen@bardu.kommune.no eller lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no.

Publisert | Oppdatert 28. september 2015