Bardu kommune har for 2020 fått tildelt kr 100.000 til «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Kommunen fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av kommunale retningslinjer, disse er vedlagt.

Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinns nettside, papirskjema kan også printes ut fra Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med eventuelle vedleggsbrev til kommunen.

Søknadsfrist er 18.mai 2020.

Les:  Retningslinjer for tilskudd til tiltak PDF document ODT document

 

 

Ved spørsmål kontakt avdeling landbruk på tlf 771 85 250