Åpningstider for koronatesttelefonen

Mandag - torsdag  08:00 - 11:00
Fredag  08:00 - 12.30
Telefonnummer  468 47 368

Du vil få beskjed om tidspunkt for testing ved henvendelse til Koronatesttelefonen. Testingen foregår ved Helsehuset i Bardu.

 

Du må holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med fram til du er symptomfri og har fått negativt prøvesvar.

For smittesporing ring i tidsrommet 08-15 på 771 85 560 (tast 4).

Har du alvorlige luftveissymptomer, ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente, ring legevakten på 116117. Ved livstruende sykdom, ring 113.

Slik får du time for testing

Testing av covid-19 foregår på legekontoret i Bardu. Du må bestille time på telefon på forhånd.

 

Du kan få time for koronatesting hvis du enten:

 • har symptomer på koronavirus
 • har vært i utlandet, i røde land/regioner
 • har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

NB! Unngå offentlig transport ved mistanke om covid-19!

Har symptomer på koronavirus

Har du fått akutt luftveisinfeksjon eller har symptomer på koronavirus? De vanligste symptomene på koronavirus er feber, hoste, tungpustethet og tap av smak- eller luktesans, sår hals, sykdomsfølelse. Du kan ha koronavirus, også med andre eller ingen symptomer. Synes du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk»  

Se oversikt over symptomer på koronaviruset (fhi.no). 

Har vært i nær kontakt med noen som har påvist korona

Smittevernteamet vil ringe deg for å avtale testing. Blir du ikke kontaktet innen tre dager, kan du bestille test selv. Se definisjon av nærkontakt (fhi.no).

Har vært i utlandet

Har du vært i land eller region med høy smittespredning (røde land/regioner) de siste 10 dagene, kan du bestille test på coronatesttelefonen. Se hvor mye smitte det er i ulike land og områder.

Har du vært i land eller region med med lav smittespredning (gule land/regioner) og er symptomfri, trenger du ikke å være i karantene eller teste deg.

Bestill koronatest

Har du behov for å bestille time til koronatesting, vennligst ring vår koronatesttelefon: 468 47 368

Åpningstider på tlf er hverdager 08.00-11.00, fredager 08.00-12.30.

Slik foregår testen

Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Vi tar prøver fra hals og nese. Prøvene viser om du har koronavirus. Vi tar ikke antistofftest.

Resultatet er som regel klart etter 1-3 døgn.

Slik får du prøvesvar

Alle som tester positivt for koronavirus blir kontaktet av smittevernteamet.

Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da framvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.   

Resultatet er tilgjengelig på helsenorge.no 1-3 døgn etter at du tok testen. 

Du får ikke noe varsel når resultatet er klart, men må sjekke helsenorge.no selv. 

 • Har du barn under 16 år som har tatt koronaprøve, finner du prøvesvaret deres også på helsenorge.no.
 • Dersom du ikke kan logge deg inn på helsenorge.no, eller har spørsmål til prøvesvaret, kan du kontakte fastlegen.

Vi oppfordrer alle som testes for korona om å holde seg hjemme og unngå andre mennesker til prøvesvaret er klart.

For å finne svaret kan du følge denne oppskriften 

 1. Gå til Helse-Norge – min side på tjenester.helsenorge.no 
 2. Logg inn med bank-id eller tilsvarende 
 3. Gå på «Prøvesvar – resultat for test av koronavirus»  
 4. Trykk på Se resultat 

 

Mens du venter på prøvesvar

Hold deg hjemme så lenge du har symptomer. Dersom du omfattes av karantenebestemmelsene, skal du overholde karantenen ut tiden. Om du er symptomfri, og ikke omfattes av karantenekravene, rådes du likevel til å holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Dette er svært viktig for å unngå smittespredning. De du bor sammen med trenger ikke å være hjemme, så lenge de selv er friske.  

Har fått prøvesvar, hva nå?

Hvis koronatesten viser smitte -positiv test

Hvis du ser at resultatet av testen din er «Påvist», «Positiv» eller «POS», betyr det at du er smittet med koronavirus og må isolere deg hjemme. Hjemmeisolering betyr at du skal være hjemme og ikke gå ut. 

Du vil bli ringt opp av smittevernteamet som gir deg informasjon om hva det betyr å være smittet og hva som skjer videre. Vi ønsker også å innhente opplysninger om nærkontakter, slik at personer som kan ha fått smitte fra deg, settes i karantene. Er testen positiv, betyr det et de du bor sammen med må være i karantene. Når vi ringer deg vil du få flere opplysninger, blant annet om når du er ferdig med isolering. Du har også mulighet å stille spørsmål.  

 

Hvis koronatesten ikke viser smitte -negativ test

Hvis du ser at resultatet av testen din er «Ikke påvist», «Negativ» eller «NEG», er du ikke smittet med koronavirus og at dine plager sannsynligvis er forårsaket av noen annet. Vanligvis et forkjølelsesvirus eller influensavirus.

Har du symptomer på forkjølelse eller influensa, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri.

Er du i karantene skal denne fortsette til karantenetiden er utløpt, selv om testen er negativ. Helsepersonell som har hatt symptomer skal kontakte arbeidsgiveren sin før de går tilbake på jobb. Kravene til hvem som må i karantene, eller som skal følges spesielt opp, kan endres med kort varsel. Det er viktig at du finner ut hvilke råd som gjelder for deg på Folkehelseinstitutets nettsider.

 

Inkonklusiv test

Av og til er svaret «inkonklusivt». Det vil si at det ikke er mulig å konkludere om du har blitt smittet eller ikke. Dette kan skyldes små mengder virus. Men vanligvis skyldes det at testen er overfølsom. Smitteteamet vil kontakte deg for eventuelt ny avtale for testing.

 

For å unngå smittespredning er det viktig at du følger reglene for isolering

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til dem du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Vask overflater hyppig.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • Isoleringen varer i tre døgn etter at du er helt frisk og minst åtte dager etter at du ble syk.

Reiseråd, karantene og isolasjon

Reiseråd, karantene og isolasjon på Bardu kommune sine sider.

Les mer om karantene og isolering på FHI.

Endringer om obligatorisk testing for innreisende til Norge fra 02.01.21

Regjeringen innfører en plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 
Hovedregelen vil være at plikten til å teste seg ved innreise gjelder for alle personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg
A. Kravet vil omfatte både norske statsborgere, øvrige personer som er bosatt i Norge, og andretilreisende. Plikten innebærer å kontakte testsenter eller kommunen for å få gjennomført
testing av SARS-CoV-2 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.
 
Følgende persongrupper er unntatt fra kravet:
a) Personer som er under 12 år
b) Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks
månedene har gjennomgått covid-19
c) Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a
- 3 -
d) Personer som omfattes av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6b første og fjerde
ledd. Dette omfatter personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland
for å arbeide eller gå på skole
e) Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog
f) Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske
samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, når det ikke er
praktisk mulig å gjennomføre testing.
g) utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomateller
tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av
Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for
ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.
Helsedirektoratet presiserer at unntaket som nevnes i bokstav f kun kan brukes i helt
unntaksvise tilfeller.
 
Krav om obligatorisk testing kommer i tillegg til gjeldende krav ved innreise. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A skal ved innreise
fremdeles fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2, med mindre de er unntatt fra dette kravet, jf. covid-19-forskriften § 4a første og annet ledd. Det vises også til kravet om
Covid-19-test tatt senest 72 timer før innreise, samt kravet om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge.
 
Personer som har oppholdt seg i Storbritannia i de siste 14 dager før ankomst til Norge, er tolv år eller eldre og ankommer Norge etter 21. desember 2020, skal etter covid-19-forskriften § 4b
teste seg to ganger med PCR etter ankomst. Første test skal tas ved innreise dersom det er mulig. Dersom første test ikke kan gjennomføres ved innreisestedet, må personen henvende
seg til kommunen vedkommende skal oppholde seg i etter ankomst for å få tatt PCR-test innen 24 timer. Det vil likevel måtte foretas en ytterligere test tidligst 7 døgn etter ankomst.
 
Personer som etter covid-19-forskriften § 4c ønsker å benytte seg av muligheten til forkortet karantenetid ved å teste seg to ganger, kan bruke test ved innreisestedet som test nummer 1.