Telerestriksjoner innføres på enkelte veier i Bardu kommune fra Mandag 27 april 2020. Akseltrykket er satt til 6 tonn og skilt settes opp på de aktuelle veier etter behov. Varighet av restriksjon varierer fra vei til vei og vurderes fortløpende.  
Søknad om dispensasjon gjøres via Vegvesenets tjeneste VegSak. Informasjon om denne tjenesten ligger på Vegvesenets hjemmeside: Søk om dispensasjon

Trenger du hjelp, ring 815 20 900 eller send e-post til Trafikant - og kjøretøytjenester.

Det innføres telerestriksjoner på følgende veier:

Tele veinavn.png

Unntak fra restriksjon:

Skolebusser, renovasjonsbiler, melkbiler, kraftforbiler.

 

Kontaktperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er

Formann vei, Bjørn Hovde tlf: 957 70 466