På grunn av koronasituasjonen er møtet avlyst. 

 

Innspill til hvordan støyvarslingen fra feltet kan forbedres kan også sendes per e-post postmottak@forsvarsbygg.no. Merk e-post med «Utslippstillatelse Setermoen SØF».