Av fondets avkastning er avsatt kr 300.000,- til utdeling i 2006. Vi oppfordrer bedrifter til å søke. Det kan også fremsettes forslag på kandidater. Informasjon finnes også på bankens nettside. Søknaden skal være kortfattet. Søknadsfrist er 17. februar 2006.

Søknader sendes Sparebanken Nord-Norges Næringsfond, postboks 8600, 9298 Tromsø.