flytskjema-barn

Når skal du holde barna hjemme fra skole og barnehage?

•Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noe restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese/snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form.
 
•Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.
 

Råd til småbarnsforeldre vedr RS-virus

•Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ. Dette kan minske smittespredning til andre barn, uansett virus. Som for andre sykdommer, er man mest smittsom i starten.
•Småbarnsfamilier bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong.
•I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses. Dersom familien har behov for støtte, omsorg og avlastning, bør dette likevel ivaretas.
•Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien. 
•Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon.
 

Koronatiltak i skole og barnehage - testing kan erstatte karantene

Fra 16. august 2021 er det endring i covid-19 forskriften. Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. Samtykkeskjema sendes ut til foreldre/foresatte. Hvis en person får påvist korona, kan barn som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene. Det er smittesporingsteamet i kommunen som beslutter om testing kan erstatte smittekarantene. Testing vil skje ved helsesentret eller ved den enkelte skole eller barnehage. Dette vil bli informert til de det gjelder.

Grønt nivå fra 7. juni

Grønt nivå i barnehage og skole fra mandag 7.juni

Smittevernlegen og kommunedirektøren har vurdert at Bardu kommune går over på grønt nivå i barnehage og skole fra mandag 7.6.  Uke 22 brukes til å klargjøre for grønt nivå og praktiseres fleksibelt. Barnehagene fortsetter med matpakke ut barnehageåret. Barnehage og skole har planer klare for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel.

Trafikklysmodellen:

Oppfordrer til bruk av munnbind på skolebuss

​Troms fylkestrafikk oppfordrer til bruk av munnbind på skoleskyss for elever over 12 år når man ikke reiser sammen med korhort eller enmeters-regelen ikke kan etterleves pga. trengsel.

Veileder om smittevern i skoler og barnehager, trafikklysmodell og beredskapsplan

Utdanningsdirektoratet har laget en flott samleside for veiledere for ansatte i barnehager og skoler. Her finner du også informasjon om Trafikklysmodellen, barn og ungdoms rolle i utbruddet, informasjon, støtte og  beredskapsplaner. 

Hvordan snakke med barn om korona?

Råd på helsenorge.no

Her ligger bl.a råd til foreldre om aktiviteter sammen med barna og hvordan snakke med barna om korona.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus regjeringen.no

Informasjon og videoer til foreldre om barn og koronavirus

Bardu kommune anbefaler filmen for barn som ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. Her er også en film som er for voksne. Filmene finner dere her.

På regjeringen sine sider  finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene:

Onsdag 16. september svarte myndighetene på spørsmål fra foreldre i en direktesendt sending. Du kan se spørsmålene, svarene og selve sendingen her.

Barnehageåret 2020/2021 og koronaviruset -Kindergarden information in many languages

Barnehagene planlegger for en mer normal barnehagehverdag med utgangspunkt i gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene.

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen
For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil barnehagen justere sine rutiner.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen
Barnas behov for fysisk omsorg skal fremdeles ivaretas og det skal sørges for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil man være ekstra nøye med å sikre godt smittevern og er spesielt opptatt av:

 • At ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.
 • Vask av hender og oppfølging av barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
 • Godt renhold i barnehagen.

Hvordan vil barnehagehverdagen være?
Grønt nivå:
Barnehagehverdagen vil være som normalt, men de som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming seg imellom.

Gult nivå:
Hele avdelinger kan være samlet og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre. Barna vil ha en fast ansatt for sin gruppe. De som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming seg imellom.

Rødt nivå:
Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig man må ha kortere åpningstid i barnehagen, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Det holdes god avstand mellom grupper som ikke samarbeider. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute. De som jobber i barnehagen unngår håndhilsing og klemming seg imellom.

Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet har en egen kosebamse for å sove, kan denne tas med. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

 

Informasjon til foreldre på flere språk

Arabisk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Engelsk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Farsi – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Fransk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Kurdisk (sorani) – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Nynorsk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Polsk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Russisk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Somali – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Sørsamisk –  informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Tigrinja – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Tyrkisk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Urdu – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Vietnamesisk – informasjon til foreldre i barnehagen (pdf)

Skoleåret 2020/2021 og koronaviruset -Parents information 'schoolday' in different languages

For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå skolen skal følge. 

Det er trygt for barn å gå på skolen
Det skal fremdeles sørges for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil man være ekstra nøye med å sikre godt smittevern og man er spesielt opptatt av:

 • At ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask av hender før man kommer på skolen.
 • God håndhygiene og godt renhold på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?
Grønt nivå: 
Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsing og klemming.

Gult nivå: 
Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsing, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: 
Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig med begrensning på hvor mange elever som kan komme på skolen. Elevene kan også bes om å møte opp til ulike tider. Det må holdes god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss
Gult nivå: 
Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder én meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: 
Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

 

Informasjon til foreldre på flere språk

Arabisk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Engelsk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Farsi – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Fransk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Kurdisk (sorani) – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Nynorsk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Polsk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Russisk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Somali – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Sørsamisk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Tigrinja – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Tyrkisk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Urdu – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Vietnamesisk – informasjon til foreldre om skolehverdagen (pdf)

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomhetene som nevnt i § 12a skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten. Helsedirektoratet gir veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift. Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:

a) rutiner for håndvask

b) rutiner for renhold

c) informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak

d) informasjon til foresatte.

Virksomhetene skal etablere grupper for barnehagebarn og elever. Gruppene skal som hovedregel være basert på normen for grunnbemanning etter barnehageloven § 18 og elevgrupper basert på normen for lærertetthet ved skoler etter opplæringsloven § 8-3. Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn i virksomheter som nevnt § 12a første ledd. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.

Alle barnehager åpnes 20.04.20

Regjeringen besluttet at alle barnehager kunne åpnes fult fra mandag 20.4.20 etter koronastengingen. For å kunne gjennomføre drift av barnehagene på en forsvarlig måte iht smittevern skal barna være inndelt i kohorter, faste grupper, i løpet av hele barnehagedagen.

Utdanningsdirektoratet kom med ny revidert veileder om smittevern i barnehager under covid- 19 utbruddet 2020 fra den 29.mai 2020. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Den åpner for mer fleksibilitet blant personalet og større barnegrupper. Det overordnete målet i veilederen er at barn og ansatte skal ha begrenset antall kontakter, og være nøye med håndhygiene.

 

Organiseringen i kohorter og kontaktreduserende tiltak bidrar til smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. I tillegg er det en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden. Det er fortsatt viktig at foresatte har en god dialog med barnehagen for avlevering og henting av barna slik at det ikke oppstår trengsel. På grunn av smittevernhensyn serveres det ikke mat i barnehagen. Tiltaket med medbrakt matpakke videreføres. Barnehagen sørger for drikke til maten. Rutiner rundt frokost avtales mellom foresatte og barnehage. Foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen, og at de ansatte gjør sitt beste for at de skal ha en så tilnærmet normal hverdag som mulig. Videre er det veldig viktig at foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen og de lokale tiltakene. Når sykdom oppstår i barnehagen må barnet hentes så snart som mulig. Ved spørsmål kontaktes styrer i barnehagen.

Informasjon til foresatte i Barduskolene - gjenåpning 11. mai 20

Elever i 1.-4.klasse var tilbake i skolen fra 27.4.2020:

"Fra mandag 11.mai 2020 vil skolene åpne opp for alle elever.

Bardu kommune har kapasitet til at alle elevene kan møte på skolen. Men det vil være noen restriksjoner som alle må følge opp med sine barn. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte."

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Begrense deling av mat og gjenstander

·     Elevene skal ikke dele mat og drikke. Mat kan gjerne tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder. Mat må serveres porsjonsvis. Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser, eller på fast plass med avstand (en meters avstand). Ved felles spiserom/kantine, bør ulike grupper spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe. Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.
 

Transport og skoleskyss:

·     Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre. Ved bruk av skoleskyss kan elever fra samme husholdning sitte sammen, men som hovedregel skal det ikke sitte flere enn to elever på hver seterad. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen. For at elevene i Bardu kommune skal kunne fraktes på en sikker og trygg måte har vi satt inn ekstra skolebusser på noen strekninger. Men vi ber om at alle som kan gå eller sykle til skolen gjør dette.
Lærerne har forberedt klasserommene og tilpasser undervisningen etter smittevernreglene. Det vil være noen endringer i timeplanene og aktivitetene som gjøres, men dette får elevene informasjon om på mandag. Nærmere beskjed får dere fra hver enkelt skole.