Eiendomsskattelister 2021 -Skatteliste offentlig ettersyn - verker og bruk

Eventuelle klager må være kommet til kommunen innen mandag 12. april 2021.

Klager kan sendes til postmottak@bardu.kommune.no

eller

Bardu kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 401, 9365 Bardu.