Setermoen skole

Setermoen skole er sentrumsskolen i Bardu kommune og ligger ca 1,5 km nord for Setermoen sentrum. Bardu kommune er skoleeier. Skolens oppgave er å gi grunnskoleopplæring i samsvar med gitte lover og regler og undervise elever i 1. - 7. klasse etter gjeldende læreplaner.

Skolen har ca. 260 elever på 1.-7 trinn, med to paralleller på hvert trinn.

Skolen har lenge hatt en stabil og godt kvalifisert bemanning. 

Undervisningstid:

Skoledagen er fra kl. 09:00 -14:35 alle dager unntatt tirsdag, da er skolen slutt kl. 13:00.

1.- 2. klassetrinn har 18 undervisningstimer (60 min) per uke, 3.- 4. trinn har 20 timer og 5.- 7. trinn har 21 timer.

På grunn av skoleskyss vil elevene på 1.- 4. trinn få flere timer undervisning pr. uke. For å kompensere noe for at de har hatt mer undervisning enn de i gjennomsnitt skal ha pr. uke, har de undervisningsfrie dager andre uker.

1. og 2. trinn har undervisningsfri hver fredag i partallsuker. SFO er åpen disse dagene.

3. og 4. trinn har fire undervisningsfrie dager i løpet av året. Disse fridagene er lagt til fredager når 1. og 2. trinn har fri. I skoleåret 2020/-21 er dette: 18.09, 27.11, 29.01 og 23.04.

 

I skoleåret 2021/22 er det planleggingsdager: 18.8, 19.8, 20.8, 15.11 og 16.11.

Dagsplan:
1.økt: 09:00-10:00
2.økt. 10:20-11:30
3.økt: 12:00-13:00
4.økt: 13:20-14:35

Friminutt:
10:00-10:20
11:30-12:00
13:00-13:20

Skolefritidsordningen/SFO

SFO ved Setermoen skole er et helårs fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1.-4. klasse. Vi har følgende tilbud om SFO-plass:
A-plass – helårsplass
B-plass – heldagsplass (ikke i skolens fri- og feriedager)
C-plass – korttidsplass i skoleåret (9.00-14.30)

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Åpningstiden er 07:00 – 16:15.

Frokost er fra 07:30 – 08:30 og barna må ha med frokostpakke mens SFO holder melk. Etter skoletid har vi samling med frukt og grønnsaker. Av og til lager vi varm mat.

Våre barne- og ungdomsarbeidere og assistenter jobber også i skolen, noe som gjør barnas hverdag tryggere, og som også styrker samarbeidet mellom skole, SFO og foreldre.

Gjennom hele året har vi fokus på lek og styrking av barnas sosiale kompetanse. Vi fokuserer på å styrke barnas motivasjon og selvbilde, gjennom veiledning og anerkjennelse.

Kvalitetsplanen for SFO 2019-2023 kan leses her

 

Planleggingsdager ved SFO for skoleåret 2020/21 er: 13 og 14 august, 17. november og 21. juni. Sommer-SFO starter 22. juni 2021. Barn med A-plass kan benytte seg av sommertilbudet. I 2021 har SFO sommerstengt uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager ved SFO for skoleåret 2021/22 er: 18, 19 og 20 august, 15. og 16. november. 

Nytt SFO år for skoleåret 2021/22, starter mandag 2. august. 

Skole og SFO kan ikke ta ansvar for private leker og ber om at dette ikke tas med til skole/SFO.

Mobiltelefon og smartklokker/mobilklokker skal i henhold til skolens ordensreglement ligge avslått i skolesekken.

Temaplan.jpg

Skolehelsetjenesten

Skolens helsesøster er på skolen en dag i uka. Hun kommer også til skolen ved vaksinering med mer. Miljøterapeut for barn og unge har kontordag ved skolen en til to dager i uka.