www.bardu.kommune.no

Seminarer om Styrearbeid og Rekruttering av frivillige 22. og 23.september 2015 kl. 18.00 - 21.00 i Kommunestyresalen.

GRATIS seminar om styrearbeid og rekruttering av frivillige på Setermoen neste uke. 

Lag og foreninger i Bardu inviteres til seminar om

1. Styrearbeid  tirsdag  22.september 2015 kl. 18.00 - 21.00 i Kommunestyresalen, Bardu kommunehus

 

2. Rekruttering av frivillige onsdag 23.september 2015 kl. 18.00 - 21.00 i Kommunestyresalen, Bardu kommunehus.

 

Målgruppe er alle nye tillitsvalgte i lag og foreninger eller dere som ønsker nye frivillige inn i laget.

 

For mer informasjon og påmelding:  http://romforkultur.tromsfylke.no/styrearbeid-og-rekruttering-av-frivillige-er-satt-pa-agendaen-kommer-du/

 eller tlf. "Rom for kultur" 77 78 82 22

 

Enkel servering!

 

Bardu kommune, Enhet kultur og folkehelse, vil oppfordre lag og foreninger til å delta på seminarene.

 

Publisert | Oppdatert 16. september 2015