Avfallsmottaket Deponi Steiland ønsker å tilby endrede åpningstider i forbindelse med mai måned. Dette for å bruke dagene bedre mot helligdagene.

Husholdningsabonnenter får levere gratis 300 kg innbo og løsøre (møbler, el-avfall, farlig avfall, jernskrap, osv.)

Bygg- og rivningsavfall er ikke medregnet i renovasjonsgebyret og betales/registreres for faktura ved innlevering.

Etter mai måned er åpningstidene som følger:

Tirsdager kl 0900 – kl 1500

Torsdager kl 1100 – kl 1800.