Kommunalteknikk har engasjert firmaet VVS 24 AS til å strømperenovere avløpsledninger under E6 i sentrum av Setermoen. Strømperenovering betyr at det legges strømpe av glassfiber innvendig i eksisterende avløpsrør for å gjøre disse som ny.

Arbeidene har startet. Det er ca. 12 - 13 kryssinger som skal fornyes. Arbeidene vil pågå fra krysset Nyveien (E6)/ Strandveien til Fogd Holmboes gate 56/59 (E6) inkludert tilstøtende kommunale veier.

Det er mulig det vil bli begrensninger i bruk av avløpsrørene i korte perioder. VVS 24 AS med anleggsleder Alexandre Gilant vil ta kontakt med berørte husstander.