Karantenebestemmelser

Nasjonale karantenebestemmelser

De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i tvungen isolasjon, noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.

Registrer din innreise til Norge og få mer informasjon her: Om innreise til Norge – EntryToNorway.no

 

Hva er hjemmekarantene? Hva er hjemmeisolering?

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Se FHI for utfyllende beskrivelse: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ og mer om karantene og isolering på FHI.

Litt, mye eller helt avstand.png

Handling på matbutikker og apotek dersom du sitter i karantene

Dersom du sitter i karantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte, i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie
 2. Be om assistanse fra venner/bekjente
 3. Be om støtte/hjelp fra frivilligsentral som kan kontaktes på telefon 99411311

NB! Frivilligsentralen anmoder alle kan å melde seg for å avhjelpe akutte behov, matleveranser og andre tjenester til hjemmeboende eldre og andre innbyggere i hjemmekarantene.

Slik hindrer vi smitte

Råd og tiltak som gjelder for alle

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
  • Vask hendene ofte! Håndvask utføres over minst 20 sekunder under rennende vann og med vanlig såpe. Tørk deg tørr med papir, eller egen handduk som bare du bruker.
  • Vask hendene før du tar deg til ansiktet.
  • Vask hendene hver gang før du spiser.
  • Vask hendene før du drar hjemmefra og vask hendene med en gang du kommer hjem. Bruk håndsprit dersom du ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
  • Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
  • Oppsummert: vask hendene så ofte du kan.
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Hvis du mistenker du er syk 

Når og hvordan søker du hjelp hos legesenteret/legevakt

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten. Har du behov for å bestille time til testing av covid-19, vennligst ring: 468 47 368 (åpningstider på tlf er daglig mellom 0800-1100).

Her er Legekontoret i Bardu.

Kontaktinformasjon legevakten: Telefon 116 117

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Testing og prøvesvar

Her finner du informasjon fra Bardu kommune om testing og prøvesvar.