www.bardu.kommune.no

Reduksjon av aksellast på kommunale veger

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 jf skiltforskriftens § 28 fattes følgende vedtak:

I teleløsningsperioden reduseres aksellast til 4 tonn på enkelte veier i Bardu kommune fra 24.04.2014. Regulering vises med skilt 320 – Aksellastgrense 4 tonn. Restriksjon har gyldighet fra skilt settes opp og til teleløsningen er over, maks 2 mnd etter oppsetting av skilt.

Endring av aksellast og veier krever nytt vedtak. Kommunen er ansvarlig for at vedtaket gjennomføres i henhold til skiltnormalens bestemmelser.

Henvendelser vedrørende søknad om dispensasjon rettes til Statens vegvesen disp-nord@vegvesen.no

Restriksjonen gjelder på følgende veier:

Veinavn

Aksellast

Fra – til

Bjørnsmoveien

4 t

E6 – Bjørnsmo

Brandseggveien

4 t

Rv 87 – Solstrand

Bruhaugveien

4 t

E6 – Bruhaug

Fjellstadveien

4 t

Rv87 – Fjellstad skogsbilvei

Fossengveien

4 t

E6 – veiende

Granbergveien

4 t

E6 – Granberg

Høydenveien

4 t

E6 – Høyden – E6

Spongaveien

4 t

Steienveien – Østhagen

Steienveien

4 t

Bardu deponi – Fosshaug bru

Storbekkveien

4 t

E6 – Utheim – E6

Tuneveien

4 t

E6 – Tune – E6

Åsenveien

4 t

Rv87 – Evjan

Østerdalsveien

4 t

Altevannsveien - Straumsmo

 

Kontaktperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er Bjørn Hovde tlf. 95770466

Publisert