www.bardu.kommune.no

Opphevelse av telerestriksjoner på kommunale veier i Bardu kommune

Telerestriksjonene på kommunale veier oppheves. Skilt ved de aktuelle veiene er fjernet.