Bardu kommune ønsker å være en «føre var»-kommune også når restriksjoner innført i forbindelse med utbruddet av COVID-19 sakte, men sikkert oppheves. Innbyggerne oppfordres til å utvise forsiktighet og holde reiseaktiviteten på et lavt nivå selv om karanteneregler opphører.

  • Forbudet mot overnatting på hytter og fritidseiendommer i andre kommuner enn man er folkeregistrert oppheves fra og med 20.04.20. Det gjøres likevel oppmerksom om at det fortsatt er en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. Utenbygdsboende kan overnatte på campingplasser f.o.m. 20.04. da det lokale vedtaket er knyttet opp til forbud mot overnatting i fritidsboliger. 
  • Det er viktig at vi opprettholder alle nasjonale hygienetiltak og er nøye med å følge råd om avstand og antall personer som er samlet. 
  • Selv om restriksjoner mykes opp er det fortsatt særlig viktig at man tar forhåndsregler og ikke blir uforsiktig, i tiden framover.
  • Barnefamilier som har barn som skal tilbake i barnehage og skole anbefales å ikke omgås personer som befinner seg i risikogrupper.