Birøkt har vært drevet i Norge i lang tid, men er relativt nytt i Nord-Norge.Jan Hansen  informerte om birøkt i Bardu. Syv frammøtte fikk høre om et spennende prosjekt i Foshauggrenda.

Det startet i fjor med et 3-dagers begynnerkurs i birøkt i regi av Gibostad landbruksskole. Kurset omfattet den mest nødvendige teoretiske kunnskap, og inkluderte 2 bikuber med bier og noe utstyr.Kostnad for dette var 10000 kroner.

I løpet av sommeren ble 2 kuber til 4 som alle synes å ha klart overvintringen bra. Birøkt krever erfaring, og Jan Hansen regner med å få et bedre utbytte i år enn i fjor. Ellers er værforholdene i trekksesongen om sommeren avgjørende for mengden av honning som biene klarer å samle til kuben.

Jan Hansen framhever bringebær som en meget god vekst for biene når det gjelder honning, og nevner også den gunstige virkningen bier har på bestøvingen av bringebær, og følgelig også på mengden av bær. Det blir en betydelig økning i områder hvor det er bier som kan hjelpe til med bestøvingen.Dette gjelder også for andre vekster som er avhengige av insektsbestøving.

Her viser birøkteren fram en bikube med 2 kasser, vernedrakt og røykpuster som brukes for å roe biene ned når det skal gjøres inngrep i kuben.

Siste nytt på birøktfronten i Bardu er at en gårdbruker fra Sørdalen har meldt seg på tilsvarende kurs som Hansen har gått på, og som avvikles på Gibostad i månedskiftet mai/juni i år.

Hvis det er noen som vil vite mer om birøkt og/eller se bikuber og bier i aksjon, er Jan Hansen svært interessert og villig til å informere og vise fram sin bigård i Foshauggrenda.

               Si du har sett det på Bardu kommunes nettside