Frist for å komme med uttalelser settes til 1. august 2016. Uttalelser og merknader sendes til: Bardu kommune, Enhet for tekniske tjenester, postboks 401, 9365 BARDU eller på epost til postmottak@bardu.kommune.no  Følgende saksdokumenter kan lastes ned:   

 

Planbeskrivelse   Plankart   Planbestemmelser   Innstilling    Vedtak