Planforslaget består av følgende dokumenter:

  • Reguleringsplankart
  • Reuleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • ROS Analyse
  • Saksframlegg til Plan- teknisk utvalg
  • Melding om vedtak

I tillegg er det utarbeidet diverse illustrasjoner og modell av det planlagte boligfeltet. Alle saksdokumenter kan lastes ned fra linkene under.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19.04.2016 til 31.05.2016.

Uttalelser og merknader sendes til:  Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, postboks 401, 9365 Bardu  eller på epost postmottak@bardu.kommune.no

 

Reguleringsplankart 1:2000     Reguleringsplankart 1:1000     Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse   ROS Analyse     Saksframlegg Plan- teknisk utvalg      Melding om vedtak

 

Illustrasjoner og modell

Perspektiv 1 Perspektiv 2 Perspektiv 2 Modell /Animasjon
Oversikt 1 Oversikt 2 Oversikt 3 Oversikt 4
Oversikt 5 Oversikt 6 Oversikt 7 Oversikt 8
Oversikt 9 Oversikt 10 Oversikt 11 Tomtekart byggetrinn