Formannskapet vedtok den 18.11.20 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024 for Bardu kommune. 

Dokumentene er ute til offentlig ettersyn på kommunens nettsider og fysisk på kommunehuset fram til kommunestyrets behandling av den 2. desember.

 

Dokumentene kan leses her: