Bygging av ny skole på Setermoen

Her finner du artikkel om bygging av ny skole på Setermoen fra 03.04.20

Anbud og fremtidsplan

Anbudet for bygging av ny skole er nå klar og dersom alt går etter planen vil kontraktinngåelse med entreprenør og forventet bygging av skole skje i løpet av mai måned 2020. Det er forventet at skolebygget skal være ferdig i slutten av 2021.


Fremdriftsplan

Landskapsplan inkl. opsjoner

Kontaktopplysninger

Terje Nyberget I Leder av prosjektstyret

+47 92290889 I terje.nyberget@gmail.com