src="https://img1.custompublish.com/getfile.php/233392.181.eubpsefstb/Kjell+Hanstad_400x300.jpg"
width=400 align=left vspace=3 border=0>