www.bardu.kommune.no

Nord-Norsk Student og Elevhjem

Bardu kommune har leierett til 1 enkelthybel i Nord Norsk Student og Elevhjem i Oslo for høstsemester 2015 og vårsemester 2016(15.aug.-31.mai).  Hyblene leies ut til studenter eller skoleungdom som er hjemmehørende i Bardu. 

Søknaden må være innsendt Nord Norsk Student- og Elevhjem, John Collets Allé 110, IPB 10, 0870 Oslo.  Ny søknadsfrist: 10. juni 2015.

For informasjon og søknadsskjema: www.nordnorsken.no.

Publisert