NAV har flyttet til nye lokaler i Veksthuset samlokalisert med flyktningetjenesten.

Avtale med din veileder kan ordnes digitalt på nav.no (aktivitetsplan) eller ved å ta kontakt med NAV på telefon. 

Det er åpent for drop-in/ad-hoc henvendelser hver onsdag fra 10-13.

 

Her er mer informasjon om våre åpningstider