Møte i plan- og byggekomiteen for skolebygg den 19.10, kl 13 til 1530

Agenda:

- Modell for beregning

- Valg av skole og ramme à forslag til innstilling til kommunestyret?