Alle kvinner i Bardu kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 10.12 -7.2.2019.

I alt 425 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Barduhallen. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Bardu kommune født 1949-1968

Når: 10. desember - 7. februar 2019

Hvor: ved Barduhallen

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø.

 

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1 100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

 

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 86 % av kvinnene fra Bardu kommune.

 

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no