Bardu kommune har konsesjonsavtale med Helsedirektoratet for å kunne gjennomføre lovpålagte akuttkurs for leger og legevaktpersonell 
https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmedisinforskriften/kurs-i-akuttmedisin

Link til akuttmedisinforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisin

Kurset Akuttmedisin for leger og  legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin. Det dekker også kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

Teoretisk e-lærings kurs

Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktiskkurs. Link til dette finner du her:
http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/nettkurs-i-akuttmedisin-for-legevaktpersonell/

Kursgodkjenning

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer

For de som trenger kursbevis på e-læringskurs må man betale 250 kr når man logger seg inn. De øvrige kan ta gratisversjonen.

Praktisk kurs

Kurset går over to dager og har i hovedsak fokus på praktisk trening og samhandling. Varighet: 15 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning

- Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
- Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Pris

Pris pr kursdeltaker: 5000 kr (inkl lunsj) + kr 400 i administrasjonsgebyr

Kursdatoer for 2021

Alle akuttkursene og førstehjelpskursene i regi av Bardu kommune er avlyst/utsatt inntil videre beskjed.

Vi jobber fra hjemmekontor og er tilgjengelig på mail og telefon for booking av kurs fremover.

 

Påmeldingslink

 

Spørsmål til kurs / ønsker om kurs kan rettes til :
akuttmedisinkurs@bardu.kommune.no eller telefon 907 34 926.

Ta kontakt om dere behøver kurs utenom oppgitte datoer.