www.bardu.kommune.no

Kulturmidler 2016 - søknadsfrist 1.april 2016.

Bardu kommune minner om søknadsfrist for kulturmidler 2016.

Søknadsfristen er fredag 1.april 2016.

Lag, foreninger og enkeltpersoner hjemmehørende i Bardu kan søke om kulturmidler innen 3 kategorier - Idrettsformål, Allmenne kulturformål og Drift av egne lagshus. Enkeltpersoner kan også søke.

Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema og kriterier finnes på hjemmesiden til Bardu kommune - www.bardu.kommune.no/skjema. Følgende vedlegg kreves til søknaden: Godkjent årsmelding og regnskap for 2015, plan og budsjett for 2016 og utskrift av årsmøteprotokoll.

Enhet kultur og folkehelse gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

 

Publisert | Oppdatert 02. mars 2016