KOronatelefonen ny 14 apr.png

Koronatelefonen avsluttes og legges ned 5. mai 

Koronatelefonen i Bardu legges ned f.o.m tirsdag 05. mai grunnet lite trafikk. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring FHI's informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Spørsmål og svar

Jeg er over 65 år og/eller er i risikogruppe, kan jeg få besøk av familie til påske?  

Link til fhi.no – spesielle råd til personer i risikogruppene.

Jeg lurer på om jeg kan bli med familie som har hytte på Altevann når jeg selv ikke bor i Bardu?

Regjeringen har den 19.03 satt i kraft tidligere fastsatt forskrift om å oppholde seg på hytte (fritidseiendom) i annen kommune enn der hvor man er folkeregistrert. § 5 skal lyde: Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Spørsmål rettes til politiet, det er de som håndterer denne paragrafen, ikke kommunen.

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 

Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Har Bardu kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon fredag den 13. mars. Telefonnummeret er 468 47 368. Den er åpen og bemannet mellom klokken 09:00 -12:00, 13:00 - 15:00 og 18:00 - 20:00 hver dag (også helg). Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt.


Kan jeg bare møte opp på legevakta ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp på legevakta uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 468 47 368 for mer info.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her.

 

Koster det noe å teste seg for korona?
Nei.

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Bardu kommune?
De opplever for tiden stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel kun for media og ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 468 47 368


Jeg skulle reise med fly fra Bardufoss lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Bardu kommunes ansvar og myndighet.

Hvordan har Bardu kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Bardu kommune har en kommunal kriseplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.