www.bardu.kommune.no

Kontrollutvalget har møte mandag 19. september

Av Vilhelm Kjelsvik

Bardu kontrollutvalg har sitt første møte etter sommerferien mandag 19. september kl 11.Møtet er åpent for alle, og holdes i møterom 1 på Kommunehuset.

Innkalling og saksliste er tilgjengelig i kommunens møtekalender. Protokoller er tilgjengelige så snart de er godkjent av utvalget.

Publisert | Oppdatert 14. september 2016