Bardu kommune er en kommune med om lag 4000 innbyggere og ligger i hjertet av Troms, midt mellom Harstad, Narvik og Tromsø.  Tjenestetilbudet er godt utbygd, og  Bardu kommune er i vekst, og har god økonomi, og med et godt og variert næringsliv. Kommunen har et godt helsetilbud og full barnehagedekning. Bardus beliggenhet med nær tilgang til fjell, og grønt-arealer, gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Bardu kommune har et rikt og variert kulturliv 

Bardu kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at alle enheter rapporterer direkte til rådmannen. Det er rundt 400 ansatte i vår kommune, og er ved siden av Forsvaret Bardus største arbeidsplass.