www.bardu.kommune.no

Kommunale avgifter høsten 2014

I disse dager blir fakturaer for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og evt feieravgift) sendt ut til husstandene i Bardu. Forfallsdato for dette er 20. september. De som har installert vannmålere har blitt fakturert for dette tidligere og vil ikke være med på denne termin. Unntatt er den faste avgiften for vann og avløp. 
Avgift for eiendomsskatt er ikke med på denne utsendelse, men blir fakturert i egen utsendelse i løpet av høsten.

Publisert | Oppdatert 11. september 2014