www.bardu.kommune.no

UMP 2016

UMP 2016

Kom med forslag på kandidat til ungdommens motivasjonspris 2017.

Frist for å komme med forslag er 1.mai 2017

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Bardu kommune, Kultur, Postboks 401, 9365 BARDU eller e-post: postmottak@bardu.kommune.no
Prisen skal være med på å motivere ungdom til å være allsidige utøvere og påta seg leder/trener/instruktør -oppgaver, innenfor det utvida kulturbegrepet.

Bardu Ungdomsråd tildeler årlig 2 stk. Ungdommens motivasjonspris til ungdom i alderen 15 – 20 år som bor i Bardu eller er tilsluttet lag/forening hjemmehørende i Bardu.

Ungdommens motivasjonspris består av  gavesjekk på kr 5 000,- og innrammet diplom.

Eget skjema skal benyttes. Skjema og kriterier kan fåes ved henvendelse til Bardu kommune, servicekontoret 77 18 52 00 eller hentes på kommunens hjemmeside: www.bardu.kommune.no

Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater.

Bardu ungdomsråd tildeler prisene.

Publisert | Oppdatert 05. april 2017