Bardu menighets hjemmeside

Menighetens kontor er i 1.etg i Menighetshuset, Ytterjordveien 3 like ved Bardu kirke. Kontorets ekspedisjonstid er mandag til fredag fra 10.00 til 14.00.

Kirkegårder og gravlunder
Det er åtte kirkegårder i Bardu kommune. Disse er plassert i sentrum og i alle dalførene.

Kirker og kapeller
Bardu kirke er i sentrum av kommunen. Det er kapeller i alle dalførene.